torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-Blåmann

Forfatter: Kjell A. Flyum

«Blåmann», bukken som var IØ IIIs maskott, 1963-67. Foto utlånt av Magne Mikalsen.

Fra 60-tallet er det også verdt å nevne IØ IIIs maskott som ankom leiren i 1963. Bukken «Blåmann». Den var en gave fra Skjold garnison i Troms til nylig ankommet IØ-sjef, oberstløytnant Fjærli. Etter hva jeg har hørt ble ikke IØ-sjefen særlig glad for gaven, men etter hvert gikk det seg til når han så hvordan bukken ble staset opp og behandlet. Den var alltid med når IØ III var ute og defilerte, bl.a. var den med oss til jazz-festivalen i Molde. Om sommeren sto den tjoret utenfor nordre befalsmesse. Mens vi hadde bukken var både befal og soldater ekstra påpasselige, da det ofte skjedde at den sleit seg og vandret fritt i leiren. Så den en person på sin vandring, satte den etter i fullt firsprang. Det var mang en soldat og befal som fikk uventet og god fysisk trening i denne tiden.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise