torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-navnekonkurranse

Forfatter: Kjell A. Flyum

Undervisningsbygget på Steinkjersannan, «Orivos», har blitt Steinkjer skole sitt undervisningsbygg. Bygget har endret seg lite på utsiden, og har beholt sitt navn. Foto: Harald Duklæt.

I 1975 ble det utlyst en navnekonkurranse på de forskjellige soldatforlegninger og bygninger i leiren. Jeg og mitt befal vant denne konkurransen. Vi tok utgangspunkt i leiren i Bn1/brigN på Setermoen, der kasernene var merket med navn fra kjente steder i Troms. Dette var utgangspunktet for navnene: Ogna, Figga, Namdalen, Fosen og Innherred. Ett navn som skilte seg ut var navnet vi foreslo på undervisningsbygget (klasserommene til barneskolen i dag). Navnet ble «Orivos» som vi argumenterte med at var et gresk ord for undervisning. Det skapte en viss frustrasjon da man oppdaget hva ordet ble da det ble lest baklengs, men da var bygget merket med det «greske» ordet.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise