mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-del 2

Forfatter: Bjørnulv Schei

Sætermoen. Kapt. Hjorth var kompanisjef og jeg fungerte som kontorsjef i Stabstroppen 1957 - 1960.

Fra I Ø III ble jeg beordret to ganger á to måneder til Brigaden i Nord-Norge i Kp. A på Sætermoen. I 1957 fikk jeg 3-års åremålsstilling ved Sanitetskompaniet på Sætermoen hvor Kapt. Hjorth var kompanisjef og jeg fungerte som kontorsjef i Stabstroppen 1957 - 1960. Ellers var jeg på to forskjellige kurs på Skyte- og Vinterskolen på Elverum.

Ble fenrik og tjenestegjorde i Gaza i 1964. Vi skulle være 6 måneder, men på grunn av tull med rotasjonen med danskene, måtte vi være der i 7 mnd. Før vi endelig hom hjem til Steinkjersannan. Jeg avsluttet min militære karriere som kaptein og kompanisjef på en rep.øvelse i 1967.

Kaptein og kompanisjef i 1967.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise