torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sannan-historier

Hovedporten. Foto utlånt av Magne Mikalsen.

Hørt på Steinkjersandan. (Historie fra Steinkjer-Saga, FGS).

En løytnant gjorde en gang en runde på ekserserplassen og skulle være litt jovial og prate med mannskapene. Han spurte også ei gruppe om de hadde noen klage på maten?
- Ja, svarte en av soldatene, som satt og spiste suppe.
-Hva er det som er i vegen da?
-Jo, det e’ fer my saind og rusk i suppa, løytnant.
-Si meg nå, sa løytnanten, er du nå kommet for å klage på noe sånt småtteri, eller for å tjene fedrelandet?
-Æ e’ sjølsagt kommi fer å tjen’ fedrelandet, men itj fer å eta opp de’, svarte soldaten.To Sannan-historier fra major Alf Lystad og kaptein Bjørnulv Schei.

Ved Nordre Messe var det gangport som hadde døgnvakt, men som var åpen bare fra kl. 0600 – kl. 1900. En fenrik som bodde i leiren, og som var i uniform, hadde vært på besøk hos noen kjente på Skjefte. Han kom gående ned Tranabakkvegen, og ettersom han ikke så noen vaktpost så tenkte han at for å slippe å gå helt rundt leiren og ned til hovedporten, så tok han sjansen på å klatre over gjerdet. Han gikk da et stykke forbi poststedet før han klatret over. Da han var kommet midt oppe på piggtråden ropte vaktposten:
«No må du skynn deg fenrik, for nå kommer postavløsningen».


En soldat som hadde etternavnet Muus, skulle snakke med troppssjefen. Han banket på kontordøren, gikk inn og meldte seg:
Soldaten: «Fenrik»
Fenriken: «Ja, vær så god»
Soldaten: «50 Muus»
Fenriken: «Nei, nei, nei, slipp inn bare en av dem».

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise