fredag, 30.07.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-den militære dagen

Forfatter: Kåre Vollen

Signalblåser 06 Aursand. Foto utlånt av Magne Mikalsen.

Den militære dagen ble styrt av dagseddelen, som var arbeidsprogrammet for dagen. Fast plass på barakkens oppslagstavle. Når elementene i dagseddelen skulle gjennomføres, ble de i en viss grad styrt av signaler fra en signalblåser som gjerne var postert på en sentral plass. Instrumentet var signalhorn, kornett eller trompet. Vår signalblåser var plassert på oppstillingsplassen ved vakta.

Grunnen til bruk av hornsignal var lyden som var hørbar over større avstander og av behovet for å kunne gi samtidige ordrer og informasjon. En annen grunn var nok at ikke alle hadde klokker og dessuten var det relativt få av disse igjen som viste samme tid. ”Konfirmasjonsklokke” til gutten var ikke en liten investering i 1953.

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise