torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- teignavn

Forfatter: Berit Tønne

Kjerringhaugen med grunnmurene på Vive øvre. Dagens Vibe, Vive nedre, skimtes i bakgrunnen. Foto: Harald Duklæt.

I årene mellom 1645 og 1668 er Vibe delt i Vive øvre og Vive nedre. Siste oppsitter på Vive øvre var enken Gunnhild, og stedet hvor grunnmuren ennå kan sees, heter Kjerringhaugen til minne om henne. Andre teignavn forteller også noe gårdshistorie: «Hampforskottet», som ligger rett nedenfor hovedlåna, ble brukt til lindyrking. «Brødkorga», som ligger rett nedenfor gravfeltet, var en av de få åkrene hvor kornet ble modent i uåra omkring 1812 – 1816.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)