torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- hagen

Forfatter: Berit Tønne

Hagen på Vibe har fremdeles preg av renessansehage. Foto: Harald Duklæt.

Av matrikkel fra 1668 ser en at bl.a. Reins Kloster i Rissa eide part i Vibe nedre, hvor husa nå ligger. Det var vanlig at klostrene kjøpte part i gårdene. Av munkene og nonnene fikk bøndene opplæring i dyrking av frukt, grønnsaker, bær og blomster. Prydhager hadde ikke vært vanlig før deres ankomst til landet. Etter mønster fra klosterhagene ble de første hagene bygget – de ble kalt renessansehager, en hagestil som varte i 300 år, og ble avløst av barokkhagen og senere landskapshagen. Renessansehagen hadde steinmurer, steintrapper og grusganger og var avgrenset på sidene med høye trær. Man skulle se ned i hagen, over tretoppene og utover landskapet. Hagen på Vibe bærer tydelig preg av renessansehage og det står ennå planter igjen fra perioden.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)