torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Fredrich Brix

Forfatter: Berit Tønne

Kopi av gammel oppgangssag i Østbyfossen vasskraftmiljø. Foto: Harald Duklæt.

I årene 1701 – 1721 ble gårdene slått sammen igjen, idet proprietær Fredrich Brix kjøpte begge gårdene. Hans far var en rik forretningsmann fra Trondheim og hadde i ca. 1670 kjøpt opp gårdene og skogene i Ogndal og startet skogsdrift i stor stil. Tømmeret ble saget opp til plank (han hadde 8 – 10 sager på det meste) som ble fløytet nedover Ogna og eksportert til utlandet. Dette var en viktig eksportnæring i Norge på den tiden. Særlig enken etter F. Brix, Elisabeth Tønder på folkemunne kalt Brixa, styrte med hård hånd og ogndalingene (leilendingene) slet hardt for ussel lønn. Da skogen på det nærmeste var uthogd, solgte hun bruket og Vibe til Herr Capitain des armes Ole Schavland for 247 RD og ogndalingene kunne puste lettet ut.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)