mandag, 25.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fra Vibe til Helge

Forfatter: Kari Støren Binns og Ingrid Smedstad

Kart som viser gamle veier og fornminner på Geilvollhøgda, laget av Isak Undås i 1937.

Den eldste veien
Når vi skal fra Ogndalen til By i dag, følger vi som den naturligste ting i verden, veien langs elva og videre langs foten av høydedraget mot Helge. De færreste tenker kanskje på at den gangen man tok seg frem til fots og med hest, var det helt andre forhold som styrte valget av trasé enn for dagens veier. Eksempel på dette ser vi når vi følger den gamle veien fra Vibe til Helge. Den korteste veien over åsen. Bratt? Ja – men kanskje likevel den beste veien. Deler av veien er i dag benyttet som driftsvei og tursti. Andre deler er gått helt ut av bruk. Selv om veien ikke brukes lenger, kan vi likevel se svake spor etter den i terrenget. Og det er den veien vi skal følge nå. Vi vet ikke når noen første gang begynte å bruke denne veien, men i alle fall deler av traseen har sikkert vært brukt gjennom de siste 2-3000 årene. Hva er det som gir oss grunn til å hevde dette? Vi vet ut fra forskjellige gjenstandsfunn at det har bodd folk i Ogndalen og i Egge i mange tusen år. Og det er naturlig at det har vært kontakt mellom folk i de forskjellige delene av bygda da som nå. Men det er først i de siste kanskje tre tusen årene at de har satt konkrete, synlige spor etter seg langs veien.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)