torsdag, 20.01.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfeltet på Vibe (1 – 13)

Forfatter: Ingrid Smedstad

Utsnitt av kartet med vandringsrute og gravrøysene markert. Like bak den gamle murbygningen på Vibe starter et gravfelt med 13 hauger, merket 1 - 13.

Like nord for tunet på Vibe finner vi de første sporene etter jernalderbøndene på gården. Et stort gravfelt med til sammen 13 store og små gravhauger ligger på vestsiden av gårdsveien. Flere av gravhaugene har spor etter graving i toppen. Dessverre er ingen av gravene undersøkt av arkeologer, men det er gjort flere gravfunn på gården, og kanskje er noen av disse funnene nettopp fra dette gravfeltet.

Funnene fra Vibe dateres til både eldre og yngre jernalder. Det yngste funnet består av en hel og fragmenter av to skålformede bronsespenner. Dette er smykker som inngikk i vikingetidens kvinnedrakt. Spennene satt parvis øverst på drakten. De har sannsynligvis sammen med flere andre gjenstander vært gravgods i en kvinnegrav, slik gravskikken var i vikingetiden. Det andre funnet besto av noen «urner» og to sverd og dateres til 2. halvdel av eldre jernalder (fra ca. 0-600 e. Kr.). «Urnene» var sannsynligvis leirkar som har vært brukt som gravurner for brente bein i en branngrav. Sverdene er nok gravgods fra mannsgraver. I følge beskrivelser var det ved det ene sverdet «heftet en 10 cm lang emaljert gullnål». I tillegg ble det funnet flere glassperler. Funnet ble gjort på slutten av 1700-tallet og gjenstandene sendt til København. Så vidt vi vet er disse gjenstandene nå tapt.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)