torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar

Forfatter: Kari Støren Binns

«Gamle vegar gravhaugar og røyser i Geilvollåsen. Ring tyder gravhaug eller røys». Isak Undås i 1937.

Gravene i jernalderen ble gjerne lagt nær gårdens hus, og de ble lagt langs veiene som knyttet gårdene sammen. På Vibe er det rimelig å tenke seg at gården som dette gravfeltet hørte kan ha ligget omtrent der gårdshusene ligger i dag, i sørenden av ryggen som strekker seg nordover fra gården, med vid utsikt fra øst til vest. Topografien på Vibe og beliggenheten av gravfeltet innbyr til noen refleksjoner her. Det ville være naturlig at den eldste graven ble plassert nærmest husene, og at gravene deretter gradvis ble lagt stadig lenger vekk fra gården. På grunn av den smale ryggen ble gravene liggende på rad og rekke, og på denne måten kan man tenke seg at det ble en innbyrdes aldersfordeling, med den eldste graven nærmest gården og den yngste lengst borte. Man går gjerne ut fra at det var slektsoverhodet som ble gravlagt i hauger i hauger av den størrelsen som de fleste haugene på dette gravfeltet har. Hvis man regner med 3-4 generasjoner per århundre, kan man tenke seg at gravfeltet har vært i bruk i bortimot 400 år. Om det har vært i sammenhengende bruk er likevel uvisst, gården kan i perioder ha blitt liggende øde.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)