torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kulturminner langs veien (14-23)

Forfatter: Kari Støren Binns

Utsnitt av kartet med vandringsrute og gravrøysene markert.

Etter at vi har passert gravfeltet på Vibe fortsetter gravene langsetter ryggen opp mot Geilvollhalla. Først støter vi på en gravrøys rett på østsiden av veien (14), og litt lenger mot nord deler veien seg i to. Det ligger en gravrøys et lite stykke nedenfor traktorveien til høyre for stien (15), men vi følger stien til venstre som går rett frem, og etter ca. 40 m møter vi en ny gravrøys, også på østsiden av veien(16). Spor etter den gamle veitraseen er ikke så lett å gjenkjenne, men akkurat her ser vi tydelig at den fremstår som en grøftlignende forsenkning i terrenget (17) og vitner om den gamle veien, det arkeologene kaller en «hulvei». På noen meter rett ved gravrøysa er stien svakt u-formet, noe som er typisk for de gamle veifarene, der de ble nedslitt av tråkk, både av hester og folk. Det er i særlig brattlendt terreng at denne U-formen trer tydelig frem, der ble veistrekningene mest utsatt for erosjon.

Hustufter?
Litt til side for veien, på nedsiden, er det registrert flere tilnærmet rektangulære gropformasjoner i terrenget. Det er vanskelig å avgjøre om de skyldes natur eller rester etter såkalte grophus, nedgravinger i steinrik undergrunn som danner gulvarealet i små gammelignende hus. Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av disse formasjonen, så foreløpig må vi la spørsmålet stå åpent.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)