torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Flere gravrøyser

Forfatter: Ingrid Smedstad

Lenger mot nord passerer vi flere røyser. Ikke alle er like lette å se. Noen, som f.eks. dem nede ved gården er store og svært tydelige. Andre er små og lave røyser eller hauger. Årsaken til dette er at gravskikken har endret seg over tid. Formen på gravminnet har også sammenheng med hvem som er gravlagt i haugen. Vi ser også geografiske variasjoner i gravskikken – selv om dette ikke er årsaken til forskjellen på gravminnene i dette området.

Bronsealderrøyser?
Disse røysene ligger på Geilvollgrunn. Den første røysa vi støter på nå (18) har en diameter på ca. 30 m, den andre (19) er noe mindre – ca. 23 m i diameter. Røysene er bygd av stein uten å være dekt av jord. Det er flere eksempler på slike røyser andre steder i Steinkjer, f.eks. Gjævranmarka, ved Paradisbukta og på Toldnes. Røysene er svært store og ligger høyt og fritt i terrenget godt synlig fra alle kanter. Ut fra form og beliggenhet antar vi at de fleste gravrøysene langs veien kan dateres til jernalder, men disse store røysene kan være betydelig eldre. Tilsvarende røyser andre steder er datert til bronsealder (ca. 1800-500 f. Kr.). Ofte er det gravkammer av heller midt inne i disse røysene.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)