mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Røyser og boplasser

Forfatter: Kari Støren Binns

Utsnitt av kartet med vandringsrute. Gravrøysene i artikkelen er markert.

Litt lenger nord finner vi to røyser til (21, 22), og på oversiden av traktorveien ned til Geilvoll ligger enda et par røyser, rett til venstre for stien (22, 23). I dette området, både nord og sør for traktorveien, er det forsenkninger og groper i bakken som kan være spor etter mennesker (24, 25). Det kan være kull- eller kokegroper. Et par vide grunne groper kan kanskje være noen slags form for boplass. Om vi skal forstå mer av alder og funksjon for disse, må vi undersøke nærmere. Vi ser i dette området at skogbunnen er jevn og ganske steinfri. Dette er nok gammel dyrket mark.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)