fredag, 30.07.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfeltet på HELGE

Forfatter: Kari Støren Binns og Ingrid Smedstad

Gravhaug og bautaer på Helge.

Selv om en god del av gravfeltet er bevart, er dessverre flere av de opprinnelige anleggene i feltet fjernet. Men takket være eldre beskrivelser, kan vi fremdeles danne oss et bilde av hvordan feltet opprinnelig har sett ut. Gerhard Schøning omtaler feltet allerede i 1774, og i 1816 ble feltet kartlagt og beskrevet på nytt av L. D. Klüwer. Da Karl Rygh på slutten av 1800-tallet beskrev feltet, var det stort sett i samme forfatning som på Klüwers tid. De største endringene har derfor skjedd i løpet av de siste hundre årene. Feltet besto ifølge Klüwer av til sammen 22 gravhauger samt flere andre typer gravminner og andre anlegg. Men i Schønings tid fantes det ytterligere en bautastein på feltet, i tillegg til de tre som er bevart i dag. Den befant seg mellom de to høye bautasteinene i nordvestre del av feltet, litt nærmere den vestligste bautaen Den var kvadratisk og kun ca. 0,75 m høy. Denne bautasteinen var borte allerede da Klüwer kartla feltet i 1816: «Midt mellem disse stene har forhen staaet en Mindre, som nå er borte» (Klüwer 1823). I tillegg til disse finnes det faktisk en fjerde stein, noe mindre enn den som er fjernet, som etter alt å dømme er en bautastein (24).

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)