mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Geofysiske undersøkelser på Helge

Forfatter: Richard Binns

I et forsøk på blant annet å finne «prosesjonsveien» på Klüwers kart, ble det i 2001 foretatt geofysisk kartlegging på to deler av Nedre Helge gravfelt. Det ene av disse var et mindre areal på en felles privat plen like vest for Ormshaugen (nr. 14), der denne veien er inntegnet av Klüwer (nr. 45). Området ligger utenfor det sammenhengende gravfeltet slik det fremstår i dag. (Sammenhengen er brutt av Helgesvegen og flere hus med tilhørende hager). Dette området ga ingen resultater, trolig fordi det viste seg at det var blitt sterkt omrotet og påfylt masser under anlegg av plen. Det andre feltet ligger like vest for denne veien og frem til gravfeltets nåværende vestre kant. Nedre Helge gravfelt ligger ca. 35 – 38 moh., overveiende på en flat terrasse som trolig er en postglasial strandlinje dannet for vel 5000 år siden.

De magnetiske kontrastene i jordmassene i området for øvrig er svake, og dette gjør at nesten ingen av fornminnene, selv de mest synlige, kommer godt frem på målingsresultatene. På det vestlige området er imidlertid steinringen (nr. 2 på kartet over Helgesfeltet) så vidt synlig, og det samme er de to bautasteinene, gravkammeret i graven like vest for den østlige bautasteinen (nr. 1), samt deler av graven som den østlige bautasteinen står sentralt plassert på (nr. 5).

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)