mandag, 25.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinmur og prosesjonsvei

Forfatter: Richard Binns

I gresset til høyre skimtes noen av steinene i «steinmuren» (nr. 4). Til venstre en bautastein (nr. 3) og en stor steinring (nr. 2). Foto: Harald Duklæt

Men det som er mest åpenbart på utskriften av måleresultatet er et lineært avvik som faller sammen med noe som ligner en grov, noe utrast «steinmur» umiddelbart nord for steinringen, marker på Klüvers kart med e og nr. 4 på kartet over Helgesfeltet. Denne «muren» strekker seg i retning VSV – ØNØ over en lengde på ca. 21 m fra kanten på det vestlige undersøkte området. Den fortsetter dessuten litt vestover utenfor området som ble dekket av kartleggingen, men steinene ble raskt mindre og «muren» synes helt å mangle der traseen skjæres av en kommunal vei (Helgeslia) som ble bygd for vel 35 år siden. Det er denne strukturen som Klüver (1816, 1823) tolket som en del av en «prosesjonsvei». Vest for Helgeslia er det mulig å følge denne «prosesjonsveien» mellom spredte steinblokker ned en forholdsvis bratt, trebevokst rygg som skiller to hager. Den fortsetter nesten helt ned til åkerkanten ca. 60 m vest for Helgeslia, i en høyde på ca. 18 moh. Dette er i overensstemmelse med Klüwers fremstilling av «veien» nedover fra gravfeltet. Det kan tenkes at den fortsatte også nedover den nåværende kornåkeren fra til terrassen som ligger omtrent 1 m over nåværende elveløp (ca. 10 moh.) der det befant seg en mulig landingsplass for båter som kunne navigere elven (eller evt. Havbukten, avhengig av om den var i bruk i henholdsvis yngre jernalder eller i bronsealderen/eldre jernalder).

På måleresultatene viser «muren» seg som en noe uregelmessig, omtrent 6 m bred, lineær konsentrasjon med avvik. Bredden er noe større enn muren synes på overflaten, noe som muligens kan indikere at det finnes en steinpakning på sydsiden av muren (som kan ha utgjort selve prosesjonsveien, mens «muren» markerte gravfeltets avgrensning den gangen – men gravminner er også kjent nord for denne, innenfor det nåværende boligfeltet).

Avviket slutter i øst der muren også slutter på overflaten, men den er orientert rett mot den østlige bautasteinen. Den stopper omtrent ved foten av gravrøys nr. 1 i fornminnebeskrivelsen, og overflateforholdene kan synes å indikere at denne gravrøysen er bygd delvis oppå vestsiden av gravrøysen med bautasteinen, og kan derfor være yngre enn sistnevnte og den tiden da «prosesjonsveien» var i bruk.

Klüwer mente at denne «prosesjonsveien» falt sammen med en lignende «prosesjonsvei» som han kartla vestover fra sydfoten av Ormshaugen, men kompassretningene og kartet hans synes ikke å stemme med denne antagelsen. Geofysiske målinger over et felles planareal vest for Ormshaugen viste ingen tegn til noe lineært avvik som kunne identifisere denne «veien». Men tidligere beboere langs Helgesveien skal ha observert en steinpakning i hagene, som kunne passe med denne traseen. I så fall ledet denne «prosesjonsveien» rett mot den vestlige bautasteinen, i ØNØ – VSV retning.

Det kan derfor synes som om det fantes minst to «prosesjonsveier» i området. Den ene ledet frem til graven med den østlige bautasteinen fra sjøen og/eller elven i vest, og den andre ledet mot den vestlige bautasteinen fra Ormshaugen (og muligens fra Reinsvatnet lenger øst). I følge Isak Undås’ sine observasjoner i 1936 er det faktisk holdepunkter for en tredje vei som leder inn i gravfeltet fra sør (nr. 51).

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)