mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)

Tidligere registreringer: K. P. Buhaug 1978, K. Hov og N. Bergem 1992, nyoppmålt av Helge Tønne i 2007 (nr. 1 – 29).

1. Gravrøys, noe uklart markert og jordblandet. V-siden av haugen er delvis bortpløyd. Mål: Diameter 15 m, høyde 0,4 – 1 m.

2. Gravrøys, relativt klart markert, men med uregelmessig overflate, antagelig opprinnelig rung. Jordblandet. Mål: Diameter 8 m, høyde 0,5 m.

3. Gravrøys, rund, klart markert og jordblandet. Tre søkk i S-siden og nedsenkning sentralt i haugen. Mål: Diameter 16 m, høyde 1,5.

4. Gravrøys, jordblandet. Mål: Diameter 9 m, høyde 0,4 m.

5. Gravrøys, jordblandet. Mål: Diameter Ca 5 m, høyde 0,5 m.

6. Gravrøys, Klart markert og jordblandet. Jevnet på toppen, men her har det stått en smie. Stort krater på SØ-siden som måler ca 9 x 5 m. Haugens ytre mål. Mål: Diameter 18 m, høyde 1 – 2,5 m.

7. Gravrøys, utgravd. Nå gjenstår det bare en vid grop. Haugens sentrale del er fjernet slik at bare kanten står igjen. Kratrets Mål: Diameter 5 m, dybde 0,5 – 0,8 m. Kantene måler 2 – 3 m. Ytre mål 8 x 11 m, høyde 0,5 m.

8. Gravrøys. Klart markert, jevn regelmessig form. Synes urørt. Mål: Diameter ca 10 m, høyde ca 1 m.

9. Gravrøys. Klart markert og jordblandet. Krater i midten. Mål: Diameter 3m, dybde 1,5 m. Ved haugen S-lige kant sees en bruddstein. Denne kan være rest etter en fotkjede. Mål: Diameter 8 m, høyde 0,5 m.

10. Gravrøys. Klart markert og jordblandet. Krater i midten hvor man kan se 2 – 3 rundkampstein. Kraterets mål. Mål: Diameter 3 m, dybde 0,4 m. Ytre mål. Mål: Diameter 13 m, høyde 1,5 – 1,8 m.

11. Gravrøys. Klart markert og jordblandet. Forsenkning i midten/gjenfylt krater men Mål: Diameter 3-4 m. Ytre mål. Mål: Diameter 11 m, høyde 1,5 – 2 m.

12. Gravrøys. Jordblandet. Litt uklart markert. Mål: Diameter 8 m, høyde 0,5 m.

13. Gravrøys. Klart markert og jordblandet. Gjenfylt krater i midten med diameter 3 m. Mål: Diameter 15 m, høyde 3 m.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)