mandag, 25.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)

14. Gravrøys, jordblandet. Noe omrotet. Mål: Diameter 7 m, høyde 0,5 – 2,5 m.

15. Gravrøys. Relativt klart markert, rundoval, overtorvet. Rund grop i V-lige kant med diameter 1,5 m, dybde 0,4 m. Mål: Ca. 12 x 10 m, høyde 0,5 – 1,2 m.

16. Gravrøys. Relativt klart markert og overtorvet. Nedsenkning sentralt i røysa. Mål: Diameter 15 m, høyde 0,5 – 1,5 m.

17. Selve stien, som akkurat her viser at det har vært en gammel hulvei. Her er den svakt U-formet, med bredde ca. 2 m og dybde 0,2 – 0,3 m, over en strekning på 3 m, før den flater mer ut igjen.
Ca. 45 m NNØ for stidelet og langs etter den Ø-lige stien:
Tuftlignende formasjoner, en samling med 3 eller 4 groper i terrenget. Kan ligne groptufter, men er helst naturdannelser.

18. Gravrøys. Stor gravrøys, bygd av rundkamp i varierende størrelse. Klart markert.
I røysas SV-lige kant sees et stort plyndringskrater med diameter3 m og dybde 1 – 1,5 m. Delvis mosegrodd, mye stein i dagen. Mål: Diameter ca. 30 m, høyde 2 m.

19. Gravrøys. Klart markert og delvis overtorvet. Inn mot sentrum av røysa sees en plyndringsgrop med diameter 1,5 – 2 m og dybde 0,8 m, og i røysas V-lige kant er det også en plyndringsgrop på 1 x 1 m og dybde 0,5 m. Mål: Diameter 23 m, høyde 0,5 – 1 m.

20. Gravrøys. Relativt klart markert og overtorvet. Urørt. Mål: Diameter 10 m, høyde 0,5 m.

21. Gravrøys, oval form, orientert ØNØ – VSV. Mål ca. 9 x 5 m, høyde 0,5 m.

22. Gravrøys. Klart markert og overtorvet. Omgitt av fotgrøft. Plyndringsgrop i midten med diameter 3 m og dybde 0,5 m. Mål: Diameter 12 m, høyde 0,8 – 1 m.

23. Gravrøys. Klart markert og overtorvet. Plyndringsgrop i midten med diameter 3 m og dybde 0,5 m. Mål: Diameter 13 m, høyde 0,8 – 1 m.

24. Rund grop. Mål: Diameter 2,5 m, dybde 0,8 m.

25. Tilsvarende grop, noe mindre.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)