mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)

31. Gravrøys bygd av rundkamp. Rund, svakt toppet profil, jevne sider, god markering og godt synlig i terrenget. Omgitt av fotgrøft. Plyndringsgrop (Diameter ca. 1 m dybde ca. 0,2 m) oppfylt med kvist. Mosegrodd og bevokst med små bjørk og grantrær. Mål: Diameter ca. 7 m, høyde ca. 1 m.

32. Gravrøys bygd av rundkamp – flat profil, ganske jevne sider og brukbar markering. Et rotvelt i S-kant av røysa gjør en del synlig, ellers er den mosegrodd og bevokst med en del grantrær og små lauvtrær. Mål: Diameter ca. 7 m, høyde ca. 0.5 m.

33. Liten gravrøys bygd av rundkamp. Helt mosegrodd. Liten sti går rett S for røysa. Mål: Diameter 3 m, høyde 0,3 m.

34. Liten gravrøys, rund og lav. Uklart markert, ikke så lett synlig. Fullstendig overgrodd av skogsvegetasjon. Mål: Diameter 5 m, høyde 0,2 m.

35. Rundaktig gravrøys. Dårlig synlig i terrenget. Uklar markering. Flat uryddig profil. Grop i midtpartiet (Diameter ca. 1m, dybde ca. 0,2 – 0,3 m). Stein merkes over hele Ø-delen av røysa, nå helt skjult av vegetasjon. Større og mindre lauvskog samt en del mindre bartrær. Lyng, mose, en del gress. Mål: Diameter ca. 4 m, høyde 0,3 – 0,4 m.


Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)