mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)

Fjernede fornminner nr. 41 - 51.
Fjernede fornminner nr. 41 - 51.

En del fornminner på Helgesfeltet er fjernet i tidens løp, grunnet både jordbruksvirksomhet, villabebyggelse og veianlegg. Takket være Klüwers kart og enkelte andre observasjoner lar det seg gjøre i noen grad å få disse med i beskrivelsen av gravfeltet. Lokaliseringen blir likevel noe usikker og omtrentlig.

41. Firkantet steinlegging, fjernet. Den var i følge Klüwer belagt med fire rader med «kampestene». Etter Klüwers tegning å dømme kan den ha målt 5 x 5 m. Dette kan ha vært et gravanlegg eller muligens et kultanlegg. (Klüwer mrk. g).

42. Gravhaug, fjernet. Synes i følge Klüwers kart å ha vært markert med en fotkjede. Diameter 12 – 13 m.

43. Gravhaug, fjernet. Diameter ca. 6 m.

44. Gravhaug, fjernet. Har trolig fungert som en «satellitt» til Ormshaugen. Diameter 6 – 7 m.

45. En i følge Klüwer prosesjonsvei, «en opphøyd steinlagt vei» som er avmerket på Klüwers kart fra Ormshaugen og omtrent frem mot dagens Helgesveg, med retning mot VSV. Lengde er 75 m, bredde ca. 6 m. I følge lokale beboere er det observert en steinpakning i hagene langs denne traséen.

46. To mindre gravhauger, fjernet. De lå ca. 3 m fra hverandre i retning N – S og målte 4 – 5 m i diameter.

47. Her skal det i følge Schøning ha stått en bautastein, den nevnes også av Klüwer, men allerede på hans tid var steinen fjernet. «Midt mellom disse stene har det forhen staaet en Mindre som nå er borte» (Klüwer 1823).

48. Her lå den NØ-ligste av en gruppe på 7 gravhauger, som lå innenfor et område på omkring 70 x 80 m. Alle fjernet. De hadde en diameter på ca. 5 m.

49. To mindre gravhauger, fjernet. Den største, i ØSØ målte ca. 11 m i diameter, den minste ca. 6 m VNV for denne målte ca. 4 m i diameter.

50. En lignende firkantet steinlegning som nr. 41, fjernet, med omtren de samme målene som foregående. (Klüwer mrk. g).

51. Rester etter en voll oppbygd av stein, orientert i retning ca. N – S, og som man kunne se rester av bitvis lenger syd. Observert av Isak Undås i 1936, som mente at det enten kunne være rester etter en oppbygget vei eller et gjerde til avgrensning av gravfeltet.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)