søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

De første bygningene

Forfatter: Magne Kvistad

I løpet av 8 måneder reiste skolens elever og lærere en stor verkstedbygning og to funksjonærboliger. Foto fra skolens samlinger.

I den praktiske undervisningen på skolen begynte elever og lærere straks å hogge sammen og prefabrikkere dører, vinduer og takstoler til internat, lærerboliger og verkstedlokaler til den nye skolen som skulle oppføres i Egge.
John Aasum ved fylkesarkitektens kontor fikk oppgaven som skolens arkitekt.
I 1948 ble Inn-Trøndelag Yrkesskole offisielt innviet på Kvamsenget, en yrkesskole som etter hvert fikk mange forskjellige faglinjer.
En av pådriverne var lederen i Yrkesopplæringsnemda i NT, direktør Alf Haaland ved Nord-Trøndelag e-verk.

John Aasum, skolens atkitekt. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner