mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolen utbygges

Forfatter: Magne Kvistad

Hans Strand var skolens bestyrer/rektor i 33 år (1949 ? 1982). Foto fra skolens samlinger.

Som bestyrer ble tilsatt Hans Strand fra Overhalla. Strand var utdannet snekker og tegner, og ble en engasjert styrer/rektor i 33 år, fra 1949 – 1982.

Det kom etter hvert opp bygning etter bygning, utført delvis som elevarbeider i praktisk undervisning. Skolen dekket etter hvert mange byggetekniske fagfelt.
Å bygge opp en yrkesskole som ledd i den praktiske opplæringen fikk stor oppmerksomhet over hele landet, også i de andre Skandinaviske landene. Dette var interessant og nytt.

De største bygningene som etter hvert ble bygd ble oppført av byggmestre og entreprenører, men med en god del elevarbeider også. Skolen hadde jo elever i praktisk opplæring og som skulle bli murere, tømrere, snekkere, elektrikere og malere.

Skolens fane. Bilde fra skolens samlinger.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner