søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Teknisk fagskole

Forfatter: Magne Kvistad

Hovedinngangen til skolen. Foto: Harald Duklæt.

Undervisningsdepartementet oppnevnte i 1966 et utvalg med studiesjef Kjell Carlsen, NTH, som formann. Utvalgets mandat:
”Samordning av den tekniske utdanningen”.

9-årig grunnskole var innført i Norge, og teknikerutdanningen måtte tilpasses dette. Utvalgsarbeidet ble sammenfattet i en NOU-melding fra KUD.
Det statlige utvalget gikk inn for at etableringen av 2-årige tekniske fagskoler burde begrenses til kun ett skolested per fylke på grunn av store faglige krav til moderne teknisk utstyr og kvalifiserte faglærere.

Høsten 1968 ble Nord-Trøndelag Tekniske fagskole, som en av de første i landet, opprettet en 2-årig linje i elektro sterkstrøm. Fagskolen ble lagt under samme administrasjon som Inntrøndelag Yrkesskole. Dette hadde sammenheng med at skolen allerede hadde et elektroteknisk miljø, og et svært rikt utstyrt elektroteknisk laboratorium i forbindelse med krafstasjonslinjen.

Nord-Trøndelag tekniske fagskole ble et kortvarig skolenavn. Fylkesskolestyret i NT endret navnet til Steinkjer Tekniske Fagskole for å gi rom til flere fagskoler i fylket, noe som var svært lite gjennomtenkt distriktsutbygging.
I tillegg ble det uheldigvis etablert en 2-årig ingeniøhøgskole knyttet opp mot allmennlærerskolen i Levanger og HiNT, (høyskolen i NT) som ikke hadde noe teknisk miljø. Ingeniørhøgskolen fikk en naturlig svært kortvarig levetid.

Steinkjer Tekniske Fagskole har per dato (2013), utdannet vel 1000 teknikere, og mange av disse har tatt tilleggsutdannelse som ingeniører eller sivilingeniører.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner