mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolens kjøkken / internat

Forfatter: Magne Kvistad

Nora Berg var skolens husmor.  Foto fra skolens samlinger.
Nora Berg var skolens husmor. Foto fra skolens samlinger.

Allerede i 1948 ble det bygd og innredet flere tomanns elevhybler i en midlertidig bygning som ble kalt ”Gamla”. I første etasje i denne bygningen var det et midlertidig snekkerverksted.
Etter hvert som A-bygget og velferdsbygget ble ferdigstilt, ble det innredet mange elevhybler i 2.etg. , og ”Gamla” ble revet.
På det meste var det rundt 60-70 elever på internatet. Det var et helt utrolig flott miljø blant elevene.

Det var mange av skolens elever som hadde hjemadresse langt fra Steinkjer, og som hadde absolutt behov for kost og losji.
Skolen ordnet i de første tiårene med innkvartering og bespisning av elever som ikke kunne bo hjemme. Gjennom skolens hybelformidling fikk mange hjelp med å leie hybel i nærområdet på Kvamsenget. Under den første byggeperioden fikk elever som ønsket det, kjøpe mat på Egge aldersheim, på den andre siden av riksveien.

Kantina måtte etter hvert utvides etter hvert som elevtallet økte.
I tillegg til husmora, var det flere jenter som ble ansatt for matstellet og serveringen. Internatet og kantina hadde det aller beste skussmål. Det var et stort og godt husstell!

Kjøleskap, vaskemaskin og fryseskap var ennå ikke vanlig tilgjengelig.
Skolekjøkkenet var stort, og det ble nokså mye matavfall. For å nyttiggjøre matavfallet ble det bygd en innhengning og et lite grisehus i nærheten av skoleområdet for fire-fem griser.
Grisene ble store og feite, kanskje opp mot 100 kg i slaktevekt, og dette ble et verdifullt tilskudd til skolekjøkkenet og internatet.

Fra skolens kantine. God mat og mye mat. Foto fra skolens samlinger.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner