søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolemuseum

Forfatter: Magne Kvistad

Høvelbenken er den eneste kjente gjenstanden som skolen har fra oppstarten på Fossem i 1946/47. Foto: Harald Duklæt.

Pensjonistlaget ved skolen i Egge hadde i flere år lagt grunnen til et skolemuseum som skulle ta vare på teknisk undervisningsutstyr, elevarbeider, bilder etc. og det som kunne ha historisk interesse i ettertid fra starten på Fossem til skolesammenslåingen i 2012.

Ved den nybygde skolen på Guldbergaunet ble det ikke lagt til rette for å ta vare på ”museums-samlingen” fra Egge.
Noe gammelt verktøy, og diverse materiell, fra enkelte faglinjer ble riktig nok plassert i glassmontere på ”nyskolen” på Guldbergaunet.

Det ble gjort flere forsøk på å redde samlingen. Egge Museum hadde ikke kapasitet til å ta vare på samlingen.
NT fylke v/ Fylkesarkivaren kunne til nød ta vare på billedmaterialet.
Siste utvei ble da å avfotografere mest mulig av det som samlingen representerte, og å skanne bildene av gjenstandene og klassebildene. Det meste av det som var samlet var i stor fare for å bli glemt.

Arbeidet med å fotografere og beskrive skolen og diverse utstyr ble utført av Harald Duklæt og Magne Kvistad, sommeren i 2013.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner