søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Elevlaget

Forfatter: Magne Kvistad

Helt fra skolestart i 1948 hadde skolen et aktivt elevlag i noen tiår.
Laget hadde eget styre med valgt formann.
Medlemskontingenten var kr. 2,-. Lagets formål var: Velferd og Trivsel.
Aktiviteten dreide seg for det meste om faste hyggekvelder, kanskje to ganger per måned, og en eller annen festlig sammenkomst med bevertning, underholdning, og kanskje dans med innbudte jenter.

Elevlaget hadde en håndskrevet avis som fikk navnet: ”Yrkesmeisa”.
Avisa hadde innlegg fra både elever og lærere. Til noen elevmøter ble det engasjert personer utenfra for å delta i underholdningen. Enkelte elever behersket gjerne ett eller annet musikkinstrument som de kunne bidra med i underholdningen.

Skolen fikk ansatt en elevkonsulent i hel stilling. Elevkonsulenten hadde som ansvar å leie hybler, ordne med stipend og lånesaker, skyssruter og tilrettelegge for sosiale tilstelninger i skolen. Odd Bruvoll var elevkonsulent ved kolen i 29 år.

Møteaktiviteten i elevlaget døde ut etter en tid. Samfunnet utenfor hadde så mange konkurrerende tilbud og aktiviteter. De første tiårene hadde skolen stort sett bare mannlige elever, noe som sikkert påvirket elevlaget og interessen for å søke kontakt med livet utenfor. Virksomheten i elevlagets dabbet av etter hvert, og det fikk en naturlig avvikling.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner