tirsdag, 15.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Pensjonistlaget

Forfatter: Magne Kvistad

Noen av medlemmene i Pensjonistlaget på besøk hos Aker Verdal. Foto i privat eie.

I 1983 tok inspektør Olav Brunes initiativ til å ha regelmessige pensjonisttreff på skolen. De etterfølgende årene ble det arrangert flere uformelle samlinger hvor pensjonistene møttes til hyggelige samvær med samtale, kaffe og vafler. Et sentralt samtaleemne var ”Reform 94”, en omfattende og ny reform i norsk skole.

Pensjonistlaget la opp til mange møter og turer utenom skolen, alle med et faglig innhold.

Skolemuseum
Våren 1994 ble det utforma et ”program” for 7 møter i Pensjonistlaget.

Innhold:
Å ta vare på undervisningsmateriell, lærebøker, billeder, tegninger, fotografier instrumenter, verktøy og teknisk utstyr som hadde vært brukt på de ulike faglinjene.
Dette ble opptakten til å bygge opp et skolemuseum.

Den gamle gymnastikksalen i sokkeletasjen i A-bygget ble frigitt til formålet, og fagavdelingene begynte å lete fram, og samle bilder, gjenstander og materiell som de ønsket at det skulle tas vare på.
På grunn av flyttingen og sammenslåingen med Steinkjer videregående skole i 2012, ble det mye uorden og viktige mangler i museumssamlingen.


Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner