søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gimle

Forfatter: Magne Kvistad

Gimle. Huset lå i svingen rundt 200 m sør for skolen. Foto: Steinkjerleksikonet/Egge historielag.

Teknisk tegning ble et nytt skoletilbud fra høsten 1965. Mange tekniske kontorer hadde behov for tegneassistenter. Fra før var det tre yrkesskoler i landet som hadde kurstilbud i teknisk tegning.

Inntrøndelag Yrkesskole hadde ikke egnede lokaler for å opprette en ny faglinje, men skolen fikk kjøpe det gamle ungdomshuset Gimle m/tomt for kr. 45 000,-. Huset var et reisverkhus, og hadde en historie fra 1912 som forsamlingshus for Egge-samfunnet. Bygningen var nærmest uisolert og i heller dårlig teknisk forfatning.
Etter diverse restaureringsarbeider for nærmere 70 000,- kroner ble huset vurdert som et midlertidig brukbart skolelokale. Huset hadde store rom, og det var godt egnet til opplæring i teknisk tegning.

I 1979 ble Egge barneskole’s bygninger overtatt av yrkesskolen. Faglinjen fikk dermed lokaler som var mer egnet for undervisningen, og det ble et tilbud for to parallell-klasser i teknisk tegning. Fra 1979 ble tegnelinjen også 2-årig.
Faglinjen ble nedlagt i 2002/2003 på grunn av den teknologiske utviklingen i tegnefaget og datateknikken, og dermed endring i arbeidsmarkedet.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner