søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Billinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Fra siste bilkurset på Rinnan i 1950. Foto fra skolens samlinger.

I mellomkrigstida, dvs. før 1940, var det svært få biler i distriktet. I Steinkjer hadde brødrene Gilberg etablert et bilverksted som seinere ble ”Steinkjer Auto.” Etter hvert økte biltettheten og det ble et økende behov for vedlikehold og reparasjoner. De som ble tatt inn som lærlinger måtte ta teorikurs ved ”Steinkjer Tekniske Aftenskole”, en kveldsskole som ble opprettet i 1912. Det ble undervist i rekning, norsk, fysikk og tegning. Aftenskolen hadde en fellesklasse for flere lærebedrifter og fagområder, og ble i flere år ledet av byingeniøren.

I 1946-47 ble det igangsatt ettårige yrkesskolekurs i bilfag under ledelse av Olav Brunes som en provisorisk ordning i leide verkstedlokaler i militærleiren ved DR3 på Rinnleiret i Verdal.
I 1950 ble bilfaglinjen etablert som en permanent 1-årig yrkesskole for bilmekanikere i et nybygde verkstedlokaler, bygg C, ved Inntrøndelag Yrkesskole i Egge.

I takt med den sterke utviklingen i bilteknikken, ble bilfaglinjen ved yrkesskolen stadig utvidet, modernisert og utvidet. Faglinjen vokste stadig, og det ble bygd nytt og større skoleverksted. Bygg F i 1961-63, og bygg M i 1981.

Høsten 1987 ble det også opprettet en faglinje for tunge kjøretøyer.
Parallelt med de ordinære bilfagkursene, ble det årlig avviklet flere kortere bilfaglige kurs i samarbeid med arbeidskraftmyndighetene, (voksenopplæringskurs).
I 1993 ble det også opprettet en 2-årig teknikerutdanning i bilfag, men denne faglinjen ble nedlagt i 1998.

Modell av en differensial til undervisningsbruk, laget ved skolen. Foto fra skolens samlinger.

Elever ved billinjen. Foto fra skolens samlinger.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner