søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Elektrofag

Forfatter: Magne Kvistad

Laboratorieøvinger med oscilloskop m.v.Foto fra skolens samlinger.

Elektrofagenes historie omfatter en lang rekke.
Alle elektrofag er underlagt regler om offentlig sertifisering av fagbrev på grunn av generell sikkerhet, berøringsfare og brannfare. Etter gjennomgått yrkesskole og endt læretid må den enkelte kandidat avlegge fagprøve.

Den offentlige fagprøveordningen har i korthet følgende historie:

1931 Fagbrev gruppe L Elektrikere.
1953 Fagbrev gruppe A Elverksmontører.
1953 Fagbrev gruppe B Linjemontører.
1955 Installasjonsprøve. Ansvarlig leder/entreprenør for elektriske         installasjoner.
1967 Fagbrev gruppe H Høyspenningsmontører. (Apparater, brytere etc.)
1982 Fagbrev gruppe R Reparatør for elektriske apparater.
1991 Fagbrev energioperatør. Kraftstasjonsbetjening.
1996 Faggruppene A, B og H er fra 1996 sammenfattet, og omlagt til en ny         felles fagbetegnelse energimontør.

I tillegg til de nevnte gruppene har vi heisemontør, togelektriker, avioniker ofl.

Elever fra elektrolonjen. Foto fra skolens samlinger.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner