søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Elverkslinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Moderne linjearbeid. Foto: P. S. Mikkelsen.
Moderne linjearbeid. Foto: P. S. Mikkelsen.

I 1970/80 –årene ble det kritisk mangel i landet på elverksmontører , gruppe A, og linjemontører, gruppe B.

I 1981 oppnevnte derfor Olje- og Energidepartementet et arbeidsutvalg på 12 personer, hvorav undertegnede var en av disse. Utvalgets formann var sjefingeniør Eyolf Dahl, NVE.

Alt personell i de nevnte to faggruppene ble registrert ved alle landets produksjonsverk og distribusjonsverk, og den kritiske mangelen på fagperonell ble stadfestet. (NOU-melding.- Norske Offentlige Utredinger.)

Flere selskaper drev nærmest ulovlig da de manglet nødvendig mannskap med sertifikat A og/eller B. Den kritiske mangelen på fagpersonell ble stadfestet i NOU-meldingen. Meldingen understreket behovet for en snarlig bedring av yrkesutdanningen og etablering av elverkslinjer ved de videregående skoler, men skolene kom også i beit da det var få lærekrefter med riktig fagkompetanse.

Meldingen understreket behovet for en snarlig etablering av en elverkslinje slik som planlagt i Steinkjer.

Det første helårskurset i elverksfag startet høsten 1981 i det nye, store M-bygget på Egge vgs. Den nye faglinjen fikk da romslige undervisningslokaler. Verkstedlokalet fikk bl.a. stor takhøyde for arbeid i stolper, tilpasset opplæringen for linjearbeid.

Faglærer Per Steinar Mikkelsen ble den som deltok og fullførte oppbyggingen av elverkslinjen i Egge, og seinere i Tranamarka Energipark, med bl.a. opplæring i AUS.

En ny epoke:
Den teknologiske utviklingen innom bygging, vedlikehold og drift av høyspentnettet satte etter hvert preg på denne fagopplæringen. Det ble bl.a. sterke og strenge krav til uavbrutt energiforsyning, noe som også fikk stor betydning for opplæringen av energimontører. Dette ble en landsomfattende sak.
KILE-ordningen ble i innført i 2001 i norsk energiforsyning.
KILE er et akronym for: Kompensasjon for Ikke Levert Energi.

Å foreta arbeid med høyspenning på anlegget ble derfor mer og mer aktuelt, dvs. arbeid under spenning, eller forkortet AUS.
Elverksmontørene måtte derfor gis opplæring i AUS.

I 1974 ble det bygd et enkelt utendørs øvingsanlegg for 20 – 60 kV høyspenning for å lære og øve på arbeid med spenning på nettet. Dette var ganske banebrytende, ikke bare i Norge, men aktuell arbeidsteknikk i hele Skandinavia. Det ble arrangert korte kurs for elverksmontører, planleggere og driftsledere.

I mars i 1974 ble det første 3-ukers AUS-kurset iverksatt med 20 deltakere fra henholdsvis: Helgeland kr.lag, Nord-Trøndelag e.verk, Gauldal everk, Malvik elverk, Sør-Trøndelag kraftselskap og Vest-Agder e.verk.
Flere hundre elverkmontører/energimontører og planleggere fra ulike deler av landet, deltok på korte innføringskurs i AUS, en ny og viktig arbeidsteknikk.

Øvingsanlegget ble etter hvert for lite, og driftspenningen for lav.
I 2002 ble derfor Tranamarka Energipark AS etablert som et samarbeid mellom Nord Ttrøndelag e.verk, Statnett Entreprenør A/S og Egge vgs.
Det ble bygd et større øvingsanlegg for AUS i Tranamarka for spenninger opp mot 300 kV.

Link til nettsiden Opplæring i AUS

Transformatormontasje i kiosk. Foto fra skolens samlinger.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner