tirsdag, 15.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Idrettslinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Johannes Nordtug med ski midt i bildet, og faglærer Olav Berg i svevet. Foto fra skolensd samlinger.

Idrett og kroppsøving i samarbeid med godt kosthold, hygiene og innkvartering var sentrale emner allerede fra yrkesfagopplæringen startet i Egge i 1948.

Skolen hadde allerede fra starten tilgang på egen idrettbane, og i 1978 fikk skolen eget velferdsbygg med gymnastikksal.
Fra starten i 1948, hadde skolen bare en liten egen gymnastikksal i grunnetasjen på administrasjonsbygget.

Studieinspektør Johannes Nordtug var en pådriver i kroppsøving og idrett.

Det ble årlig arrangert skolemesterskap i idrettsaktiviteter, og i flere år ble det også konkurrert mot de andre yrkesskolene i fylket.
I 1983 ble det etablert ettårig grunnkurs i studieretning for idrettsfag.. Faglinjen ble opprettholdt i bare to år da det samtidig ble etablert et flerårig idrettsfaglig tilbud på Steinkjer vgs. og på flere andre steder.

Foto fra skolens samlinger.

Johannes Nordtug (2008), Foto: Magne Kvistad.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner