mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kraftstasjonslinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Kraftverksimulator bygd opp ca. 1960. Foto: Magne Kvistad.
Kraftverksimulator bygd opp ca. 1960. Foto: Magne Kvistad.

Inntil høsten 1956 var det ikke noen form for skolemessig opplæring av kraftstasjonsbetjeningen i Norge, eller energioperatører som ble yrkestittel seinere. Etter initiativ fra elverksbransjen ble det igangsatt ettårige kraftstasjonskurs ved Inntrøndelag Yrkesskole for 12 elektromaskinister fra ulike deler av landet. Gjennomsnittsalderen for kursdeltakerne var relativt høy da det var folk med delvis lang praktisk erfaring. Kursene var på hele1600 timer, og omfattet det meste av det tekniske utstyret som fins i ulike kraftstasjoner og transformatorstasjoner.
Det ble arrangert mange ekskursjoner til kraftverker og til maskin- og utstyrsfabrikker rundt om i landet.

Kraftstasjonskursene førte til innkjøp av svært mye læremidler og teknisk utstyr, bl.a. en spesialbygd kraftverkssimulator, linjemodeller og mye måleteknisk utstyr m.v.
Flere lærebøker måtte også utarbeides og tilpasses denne spesielle opplæringen.
Her kan nevnes at professor Arne Kjølle ved NTH skrev en tilpasset bok i Turbinlære for kraftstasjonsopplæringen.

Link til nettsiden Opplæring av kraftstasjonspersonell

Kurset for kraftstasjonsbetjening 1960 ? 61. Foto fra skolens samlinger. (Fotograf: M. Knoph.)

Peltonturbin (til v.) og Francishjul med ledeskovler er utstyr som ble brukt i undervisningen. Foto: Magne Kvistad.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner