mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Malerlinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Det første malerkurset i Nord-Trøndelag ble gjennomført på Fossem i Steinkjer i 1946-47. Leder var O.P. Støvik fra Nordli. Foto fra skolens samlinger.

Malerfaget er et gammelt håndverksfag med høy status. Tidligere skjedde opplæringen for malere gjennom flere års læretid hos mester, og gjennomført teknisk aftenskole i grunnleggende allmenne fag, og til slutt fagprøve/svenneprøve.
Steinkjer tekniske aftenskole ble opprettet i 1912 hvor bl.a. malermester Aune underviste i frihåndstegning, projeksjonstegning og fagtegning.

Det første malerkurset i NT ble gjennomført på Fossem i Steinkjer i 1946-47 under ledelse av O.P. Støvik fra Nordli. Det første kurset var på 6 mnd. men seinere kurs ble forlenget til 8 mnd. Undervisningen foregikk i en sagbruks-/snekkerbygning som tyske myndigheter hadde etterlatt seg etter krigen. (Se starthistorien om Inntrøndelag Yrkesskole.)
Fra etableringen av Inntrøndelag Yrkesskole i Egge i 1948, ble malerlinjen 1-årig. I tilknytning til malerlinjen på skolen ble det i mange år arrangert en rekke perfeksjoneringskurs for malere. Disse kursene ble avsluttet med fagprøve/svenneprøve.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner