mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Maskin- og mekanikerlinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Trappegelenderet i bygg B er eksempel på godt smijernsarbeid. Foto: Harald Duklæt.

Før at det ble ettårige, eller flerårige yrkeskolekurs i mekaniske fag, skjedde opplæringen av mekanikere i læretid ved allerede etablerte mekaniske verksteder.
Med den enorme veksten i ulike verktøy, maskiner og annet teknisk utstyr, ble det et stort behov for mekanikere på ulike nivåer og ulike områder.

Ettårige grunnkurs i mekaniske fag ble inngangsporten til en rekke andre fagområder, slik som bilmekanikere, elektrikere, landbruksmekanikere, industrimekanikere ofl. Dette medførte at det ble etablert en rekke grunnkurs i mekaniske fag på de fleste yrkesskoler for håndverksfag.

Inntrøndelag yrkesskole opprettet en filialskole i Malm under ledelse av Oluf Larsen og Jan Østerli for å dekke behovet i mekaniske fag.
Allerede ved starten av yrkesskolen i 1948, ble det etablert en smie med esse og smiverktøy. Og denne ble flittig brukt i forbindelse med enkelte komponenter i ”Modellrekken” hvor det bl.a. inngikk smi-øvelser med presisjon, en øvelse som alle måtte igjennom.
Smijern trappegelenderet i bygg B er eksempel på godt smijernsarbeid.

I 1961 ble E-bygget reist ferdig for å romme flere klasser grunnkurs i mekaniske fag, og i tilknytning til dette bygget fikk vi den ”runde smia” i 1968 som rommet flere esser for smiing, sveisebåser for gassveising, og elektrisk sveising. E-bygget var utstyrt med en rekke dreiebenker hvor det også ble satt store krav til deler av den obligatoriske ”modellrekken” - dreiebenker, bormaskiner, metallfres og mange skruestikker.
For undervisningen i metallfresing ble det anskaffet en datastyrt universalfres.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner