søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Murerlinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Murerverktøy fra skolens museum. Foto: Harald Duklæt.

Murerfaget er et eldgammelt håndverk hvor opplæringen skjedde fra mester til svenn, uten noen spesiell skolemessig opplæring.

I 1948 ble det etablert en 1-årig faglinje for murere ved Inntrøndelag Yrkesskole i Steinkjer. Yrkesskolens historie viser at det ble satset svært mye på en etappevis oppbygging av skolebygningene ved hjelp av elever. Dette skulle skje som ledd i opplæringen i ulike fag.
Murerlinjen ble et ”Alfa Omega” i all byggevirksomhet i flere år framover. Flere av skolens bygninger er synlige bevis på godt håndverk.

Bygg (G) er et glimrende eksempel på resultat av hva elever og lærere på murerlinjen skapte i 1967-69.
Murerfaget er et virkelig håndverksfag med mange ulike overflateteknikker.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner