søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Snekkerlinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Snekkerverkstedet med elever, rektor Hans Strand og faglærerne Torstein Bjugan og Håkon Okkenhaug. Til høyre Olav Berg, grunnleggeren av snekkerlinja. Foto fra skolens samlinger.

De første snekkerkursene ble arrangert allerede i 1946-47 på Fossem, før Inntrøndelag Yrkesskole startet i Egge. Snekkerfaget og malerfaget var de to fagområdene som egentlig startet først som yrkesopplæring i Egge. Starten skjedde i en sagbruksbygning/snekkeri som tyskerne hadde etterlatt seg fra krigstiden.
I denne bygningen fans en god del snekkermaterialer, finer, høvelbenker, maskiner og verktøy, noe som kom til stor nytte.

Etter etableringen og flyttingen til Kvamsenget i 1948, ble snekkerlinjen et permanent skoletilbud med mange oppgaver med å bygge opp en yrkesskole. De første årene ble snekkerlinjen plassert i en midlertidig bygning som ble kalt ”Gamla”. På midten av 1960-åra fikk snekkerlinjen egen bygning med god plass, bygning D.

Eleven snekret alt mulig fra enkle møbler til svingtrapper m.m. for oppbyggingen av skolen, men utførte også snekkeroppgaver på bestilling fra kunder.
Det hele begynte med gammelt, velbrukt tysk verktøy, og gamle høvelbenker, men til 50-årsmarkeringen av Inntrøndelag Yrkeskole i 1998 kunne eleven på snekkerlinjen frese ut minnegjenstander ved hjelp av programmerbart datastyrt verktøy.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner