søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sømlinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Symaskin. Foto: Magne Kvistad.
Symaskin. Foto: Magne Kvistad.

Fra starten i 1948 til i 1970 var Inntrøndelag yrkesskole en typisk ”gutteskole”. Det var bare sporadisk at det søkte jenter til de ulike faglinjene som skolen tilbød.
I 1970 startet skolen en sømlinje, som var et jentetilbud. Det offisielle navnet var egentlig ”Kjole- og draktlinjen” eller ”Grunnkurs i søm” under ledelse av faglærer Eva Hamre fra Stord.

Skolen valgte å plassere sømlinjen i en lærerbolig, Kvamslia 5. Bolighuset var et resultat av et stort arbeid utført av elevene ved murerlinjen, tømrerlinjen og elektrikerlinjen som ledd i sin opplæring. Opplæringen i søm dekket: tegning, tilskjæring, tråkling og søm av ulike plagg i takt med motene.

I 1980 flyttet sømlinjen til større og mer egnede lokaler i bygg H, men skoletilbudet ble nedlagt i 1983 og alle symaskiner m.m. ble overført til andre yrkesskoleri fylket som hadde tilsvarende skoletilbud.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner