søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Teknisk tegnelinje

Forfatter: Magne Kvistad

Forsamlingshuset Gimle, fra 1912, ble i 1965 kjøpt og brukt til skolelokaler for Teknisk Tegnelinje. Foto: Steinkjerleksikonet/Egge historielag.

Til ulike tegneoppgaver på arkitektkontor, ingeniørkontor og offentlige kontorer ble det behov for tegnehjelp.

Høsten 1965 ble det startet et grunnkurs i teknisk tegning under ledelse av Olav Austvik. På grunn av manglende og egnede lokaler i skolens bygninger, ble det gamle forsamlingshuset Gimle, fra 1912, kjøpt til formålet. Tegnebrettet var det sentrale hjelpemidlet for tekniske tegnere. Tiden på Gimle ble en litt kummerlig tilværelse, men etter diverse omgjøringer ble det brukbart til formålet. De første seks årene ble det att inn en grunnkursklasse i teknisk tegning, men fra 1972 to klasser, og fra 1979 ble faglinjen toårig. Høsten 1979 flyttet faglinjen teknisk tegning over til bygning H, en tidligere bygning som ble overtatt fra Egge barneskole som da ble solgt av kommunen til NT fylke.

Høsten 1979 fikk tegnelinjen den første datamaskinen, og fra skoleåret 1996-97 ble tegnebrettet byttet ut med datamaskiner.
Tegnelinjen ble nedlagt i 2003.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner