søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trelastlinjen

Forfatter: Magne Kvistad

Hallem sag. Foto: Harald Duklæt.

Høsten 1988 fikk skolen et ettårig undervisningstilbud ledet av faglærer Sigurd Øye. Opprettelsen kom etter et påtrykk fra trevarebransjen. Et praktisk/teoretisk skoletilbud i denne bransjen er kostbart da det kreves ganske store investeringer i maskiner og teknisk utstyr, og det ble det eneste skoletilbudet for trelastfag nord for Dovre. Elevopptaket skjedde fra gjennomgått grunnkurs i trearbeidsfag.

I begynnelsen ble den praktiske opplæringen på trelastlinjen delvis lagt til Hallem sag som var et eldre sagbruk som skolen (fra 1957) eide sammen med Statens skogskole, (HINT). Elevene ble også utplassert ved ulike sagbruk/trelastbedrifter for praktisk opplæring. Skolen hadde ikke utstyr og opplegg for videregående kurs, men fikk opprettet et samarbeid med bedrifter om lærlingplasser.

Se kapitlet om Hallem sag.

Trelast-stabelen. Foto: Magne Kvistad.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner