mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tømrer/Byggsnekker-linjen

Forfatter: Magne Kvistad

Fra tømrerverkstedet. Foto fra skolens samlinger.

Tømrerlinjen fikk sin start på Fossem i 1946-47 under ledelse av faglærer Torstein Bjugan. Det var 12 elever i det gamle sagbruket og snekkerverkstedet som tyskerne hadde etterlatt seg fra krigen. Yrkesskolenemda i NT fikk disponere denne bygningen gjennom ”Direktoratet for fiendtlig eiendom.” Elever og lærere kom i full gang med å hogge sammen materialer til de første byggene som skulle reises på Kvamsenget, og starte høsten 1948. Kurset startet med tømmerhogging i skogen, og saging av materialer. Elevene fikk etter hvert lære ulike byggemåter med reisverk, bindingsverk og sperreoppslag osv.

Da Inntrøndelag Yrkesskole ble åpnet og startet høsten 1948 på Kvamsenget, hadde tømrer- / byggsnekkerlinjen allerede gjort et storarbeid med å delta i byggingen av de første husene. I starten var det ikke utformet noen fast læreplan for skoleåret, og hele opplegget ble tilpasset det lokale behovet for husbygging som til enhver tid oppsto.
I de påfølgende skoleår ble tømer-/bygningssnekkerlinjen svært sentral i oppbyggingen av yrkesskolen.

Faglinjen deltok aktivt i oppføringen av flere bygninger, en svært effektiv og nyttig læreprosess. Flere bygninger på skoleområdet er i stor grad oppført i undervisningssammenheng. Det var først i slutten av 1960-årene at byggeoppdragene på skoleområdet ble overtatt av entreprenører/byggmester utenfra, men enkelte oppdrag ble ivaretatt som verdifull fagopplæring fortsatt.


Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner