tirsdag, 15.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Teknisk fagskole:

Forfatter: Magne Kvistad

Oscilloskop og tonegenerator fra fagskolens avdeling på skolens museum. Foto: Harald Duklæt.

Kirke- og Undervisnings-departmentet, KUD, oppnevnte i 1966 et
5-manns utvalg, hvorav undertegnede var en av medlemmene.
”Samordning av den tekniske utdanningen.”

Utvalgsarbeidet omfattet trinnene i utdanningsstigen:
- Elementærtekniske skoler
- Tekniske fagskoler
- Ingeniørskoler
- Teknisk høgskole.
Hovedvekten i utvalgsarbeidet omfattet den ”nye tekniske fagskolen” som var i emning.

Utvalgsarbeidet ble sammenfattet og gjengitt i en NOU-melding. (Norske Offentlige Utredninger.)
Dette var noe som kom godt med i det videre arbeidet med planleggingen og oppbyggingen av den tekniske fagskolen i Steinkjer.

Før 1968 var det noen få tekniske fagskoler i Norge. Skiensfjord tekn. Fagskole i Porsgrunn, Stavanger og Bergen tekniske fagskoler. Disse tekniske fagskolene var 2-årige teknikerskoler med ulike fagretninger, byggteknikk, maskinteknikk, elektroteknikk m.fl.

Fagskolene bygget den gang på den 7-årige folkeskolen og praktisk erfaring/fagbrev.
Etter innføringen av den 9-årige grunnskolen ble det i 1968 innført krav om at teknikerutdanningen skulle bygge på dette, og kravet til praksis ble skjerpet.
Utdanningskravet til faglærerne ble også skjerpet. Hovedfagene skulle dekkes av sivilingeniører.

Høsten 1968 ble Nord-Trøndelag tekniske fagskole etablert i samlokalisering og administrativt lagt til Inntrøndelag Yrkesskole i Steinkjer.
Det vises til innledningen og historien til Inntrøndelag Yrkesskole/Egge Videregående skole.
Grunnlaget for etableringen av en 2-årig teknisk fagskole for utdanning av elektroteknikere i Steinkjer var allerede lagt i det sterke faglige miljøet, og den rike samlingen av teknisk undervisningsutstyr som fantes i skoleanlegget bl.a. ved kraftstasjonslinjen.


2-årig elkraftlinje, opprettet 1968 endret til ½ klasse fra 1995.

2-årig elkraftlinje, opprettet 2002 endret til Nettbasert i samarb. med Hadsel t.f.

2-årig elektronikklinje, opprettet 1984. Nedlagt 1995.

2-årig automasjonslinje, opprettet 1991 endret til ½ klasse fra 1995. Nedlagt.

2-årig bilteknikk, opprettet 1993. Nedlagt 1998.

Oppgavebok. Foto: Magne Kvistad.

Fra faglinjens laboratorium. Foto fra skolens samlinger.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner