søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Reform 1994

Forfatter: Magne Kvistad

Reform 94 (R94) er betegnelsen på forandringene i skolesystemet som ble satt i verk fra skoleåret 1994/1995. Den nye reformen bestemte at alle ungdommer som hadde fullført grunnskolen våren 1994 eller senere, hadde rett til en videregående opplæring i 3 år. Reformen bestemte strukturen i videregående utdanning fram til reformen ble avløst av neste store reform, Kunnskapsløftet, som ble innført i 2006.
Elever som fulgte undervisning under Reform 94 kunne velge mellom 13 grunnkurs

• Allmenne, økonomiske og administrative fag
• Musikk, dans og drama
• Idrettsfag
• Helse- og sosialfag
• Formgivingsfag
• Naturbruk
• Hotell- og næringsmiddelfag
• Byggfag
• Tekniske byggfag
• Elektrofag
• Mekaniske fag
• Kjemi- og prosessfag
• Trearbeidsfag

Med denne store reformen av innholdet i den videregående skole i 1994 ble også Egge videregående skole sterkt berørt.
Reformen førte bl.a. til at den gamle inndelingen og trinnbetegnelsene: Grunnkurs, Vk1, Vk2 og Vk3 fikk en annen betydning.
Skolen fikk dermed følgende nye faglinjebetegnelser i tillegg/endringer i forhold til hva en hadde fra før:

IKT servicefag.
Media og kommunikasjon.
Design og håndverk.

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner