mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Handelsbrev

Forfatter: Asbjørn D.K. Eklo

Gammelt butikklokale. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Loven var den gang slik at skulle noen begynne med handel måtte det løses ut handelsbrev. Minstekravet var ½-årig handelsskole eller tilsvarende. Handelsskolene var populære i 30-årene og Norge fikk sin første handelshøyskole i 1936. Kravet om handelsbrev falt bort i 1980.

Jeg fikk utstedt mitt handelsbrev av lensmann Johannes Kløvjan i Levanger i 1971. Det var en årlig avgift på handelsbrev med kr. 50,00 til kommunekassen.

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri