mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Krigsåra

Forfatter: Asbjørn D.K. Eklo

Ettårig aftenkurs i Levanger med eksamen i juni 1941. Bilde utlånt av Asbjørn D.K. Eklo.

Den 16. august 1943 ble Harald Thorp arrestert av tyskerne. Han hadde deltatt i Milorgs tjeneste, noe tyskerne ikke fant ut av.

Flere norske offiserer hadde kommet seg til Sverige og senere til Storbritannia. Noen gikk også dessverre i tysk tjeneste, men tyskerne mente at norske offiserer kunne være farlige for okkupasjonen av Norge. Den 16. august gikk de til aksjon over hele landet. Under arrestasjonen ble offiserene pålagt å iføre deg full uniform. Harald Thorp fortalte etter krigen at det ble et underlig styr da han ikke fant kryssbandolæret.

De som ble arrestert i Levanger var oberst Wettre, veterinærløytnant Haakon Meirik og fenrik Harald Thorp. Etter å ha blitt avkrevd en lojalitetserklæring, som de fleste nektet å avgi, ble over 1300 offiserer sendt til Hvalsmoen utenfor Hønefoss.

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri