mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolen under krigen

Forfatter: Asbjørn D.K. Eklo

Levanger skole med Rødbygget med fasade mot Sundet. Bilde utlånt av Asbjørn D.K. Eklo.

Da jeg gikk ½-årlig ettermiddagsskole i 1944 hadde skolen flyttet inn i Rødbygget på Levanger skole. Skolen disponerte begge etasjer. Vi hadde våre timer i første etasje.

Ikke lenge etter skolestart begynte det å brenne under føttene på Alf Andersen, og han flyktet over grensen til Sverige. Det samme skjedde med timelærer Tønnesen.

Bokhandler Trygve Thurn-Paulsen tok da over som bestyrer og lærer. Vi hadde han i handelsregning, og han begynte gjerne timene med en god historie. En av disse husker jeg godt, den lød omtrent slik. «Ei ku melker to ganger om dagen, om formiddagen 8 liter og om ettermiddagen 5 liter. Hvor gammel var mora til budeia da?»

Ellers hadde vi timer med rådmann Leif Hveding og lektor K.R. Rakvåg. Selv med noe amputert lærerstab fikk vi da vår eksamen.

Vi hadde fagene: bokføring 1, bokføring 2, handels og veksellære, handelsregning og handelskorrespondanse. Maskinskriving var valgfag.

Okkupantene hadde skolen vår under konstant oppsyn og var spesielt interessert i skrivemaskinene da de kunne brukes til illegalt arbeide. Etter krigen flyttet handelsskolen inn i en tyskbrakke lengst nede i Håkon den godes gate, nord for kirkegården i dag.

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri