mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Guldbergaunet

Forfatter: Morten Stene

Thorp & Andersen videregående skole til venstre, Guldbergaunet videregående skole til høyre. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

I 1976 ble den private handelsskolen fylkeskommunal og en del av det videregående skolesystemet. Samtidig flyttet skolen inn i 1600 m2 nye og moderne lokaler på Guldbergaunet. I forbindelse med overgangen til videregående skole ble det foreslått å døpe den Ogna videregående skole. Men etter en del frem og tilbake ble navnet Thorp & Andersen beholdt. Torbjørn Woll ble ansatt som rektor i 1976.

På Steinkjer fikk skolen beholde navnet Thorp & Andersen helt til 1994 hvor alt gikk inn i videregående skole med flere studieretninger.

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri