mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolens oppbygging

Forfatter: Morten Stene

Thorp & Andersen videregående skole på 90-tallet. Foto: Martin Knoph.

Som en del av det videregående skolesystemet hadde man i 1976 til sammen 11 klasser innen handel-, kontor- og økonomifag på ulike årstrinn. Utover 70- og 80-tallet startet man opp flere studieretninger: Husflid og estetiske fag (tegning form og fargelære) og kombinasjonsklasser innen edb og allmennfag. I tillegg drev skolen en utstrakt kursvirksomhet og var forsøksskole for departementet. Kåre Vollen ble ansatt som rektor den 1. august 1988, men hadde vært konstituert i perioder før dette. Først på 90-tallet hadde skolen 50 fagansatte og 10 innen administrasjon og øvrige tjenester.

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri