mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Alf og Mallik Andersen - etterord

Forfatter: Morten Stene

Mallik og Alf Andersen, Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Alf Andersen var fra Grue. Finnskog Solør, født 17. august 1907. Etter grunnskolen gikk han folkehøgskole på Tynset i 1923/24 og tok deretter artium i Nordfjordeid. Fra 1931 drev han i 38 år sin egen handelsskole sammen med Harald Thorp. Under krigen måtte han flykte til Sverige i oktober 1944.

Andersen tok politiopplæring i Stockholm, og var en tid engasjert som politi ved tinghuset i Trondheim etter tyskernes kapitulering. I tillegg til å være en dyktig fagmann var han også litteraturinteressert og en kunstelsker. Alf Andersen døde 31. mai 1969.

Mallik Andersen, Alfs kone, var engasjert i skolen fra 1936. Delvis var hun lærer, delvis tok hun i administrasjonen. Mallik var lærer ved skolen i drøyt 40 år, og hadde sine siste elever i maskinskriving i 1978.

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri